Szkoła Podstawowa w Napachaniu

Szkoła Podstawowa w Napachaniu
Projekt
Szkoła Podstawowa w Napachaniu
Funkcja
Użyteczności publicznej
Lokalizacja
Napachanie k/Poznania, ul. Poznańska
Inwestor
Gmina Rokietnica
Powierzchnia użytkowa
1.257 m2
Kubatura
8.815 m3
Status
zrealizowany
Główny projektant
Zespół projektowy
Projekt
Dominik Banaszak
Realizacja
2018
Szkoła Podstawowa w Napachaniu

Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej w Napachaniu obejmowała budowę sali sportowej z zapleczem sanitarnym oraz części dydaktycznej z salami lekcyjnymi, biblioteką oraz holem głównym.

Obiekt podzielono kubaturowo zgodnie z przyjęty programem funkcjonalnym. Niższa bryła budynku - zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu - obejmuje hol wejściowy z portiernią, bibliotekę, pokój nauczycielski, salę lekcyjną, nową klatkę schodową i windę. Wyższa bryła zawiera pomieszczenia sali sportowej z zapleczem sanitarnym, magazyny sprzętu oraz dodatkowe sale lekcyjne na piętrze.

Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażono w nowoczesne instalacje: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ogrzewania podłogowego, inteligentne systemy teletechniczne oraz energooszczędne oświetlenie LED.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmuje budowę przestronnej strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi oraz rampą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych, jak również realizację dojść pieszych oraz stref zieleni.

Dzięki rozbudowie uczniowie, nauczyciele, a także rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Napachaniu zyskali niezbędną przestrzeń do nauki i wychowania fizycznego, dostosowaną do współczesnych potrzeb oraz obowiązujących norm.

więcej / mniej
Kontakt

Lokalizacja projektu