Biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową

Biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową
Projekt
Biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową
Funkcja
Wybrane Handlowe Użyteczności publicznej
Lokalizacja
Rokietnica k/ Poznania, ul. Sportowa
Inwestor
Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa
1698 m2
Kubatura
8870 m3
Status
zrealizowany
Główny projektant
Zespół projektowy
Aleksandra Gościniak -Projekt wnętrz
Projekt
Dominik Banaszak
Opracowanie projektu
2016
Realizacja
2017
Biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową w Rokietnicy

Biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową w Rokietnicy powstała w centralnym fragmencie miejscowości, jako uzupełnienie funkcjonalno-przestrzenne istniejącej zabudowy usługowej i handlowej.

Dwukondygnacyjny budynek, usytuowany przy ul. Sportowej, kontynuuje linię pierzei oraz nawiązuje wysokością do sąsiedniego budynku Rokietnickiego Ośrodka Sportu. Kubaturę obiektu kształtuje prostopadłościenna bryła z „wyciętym” fragmentem piętra w formie użytkowego tarasu oraz przeszklony łącznik na poziomie pierwszego piętra. Parter budynku zajmują lokale handlowo-usługowe oraz pomieszczenia techniczne, piętro przeznaczone jest na pomieszczenia biblioteki gminnej wraz z zapleczem administracyjno-biurowym.

Główne wejścia do budynku rozdzielono zgodnie z przyjętym podziałem funkcjonalnym. Od strony południowej i zachodniej zapewniono dostęp do lokali handlowo-usługowych, jako kontynuację funkcji komercyjnej w parterze sąsiedniego obiektu. W północnej fasadzie, wzdłuż ul. Sportowej, zlokalizowano wejścia do pomieszczeń technicznych oraz zaplecza sklepów. Główne wejście do biblioteki usytuowano od strony zachodniej.  

Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmowało realizację przestronnego placu przed wejściem głównym do biblioteki z elementami małej architektury (betonowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), dojścia piesze, strefy zieleni izolacyjnej z nasadzeniami drzew oraz budowę fragmentu ulicy Sportowej z zatoką postojową dla samochodów osobowych. 

Oszczędna w środki architektonicznego wyrazu forma budynku stanowi próbę nawiązania do modernistycznej tradycji kształtowania obiektów użyteczności publicznej. Otwarty plan uzyskany dzięki modularnej, słupowo-płytowej konstrukcji żelbetowej umożliwił swobodę kształtowania powierzchni wewnętrznej, jak również dobre doświetlenie pomieszczeń za pomocą wstęgowych okien i fasad aluminiowych, z wielkogabarytowym szkleniem niskoemisyjnym. Ściany elewacji licowane są płytką klinkierową w kolorze jasnoszarym oraz, od strony zaplecza technicznego, tynkiem w kolorze grafitowym. Charakterystyczny detal fasad i okien wstęgowych zaprojektowano w taki sposób, by licować tafle szkła z zewnętrzną płaszczyzną elewacji klinkierowej i doprowadzić je do samych narożników budynku. Wachlarzowe schody techniczne, prowadzące na zielony dach z tarasem widokowym, stanowią kontrapunkt dla konsekwentnie kubicznej formy zabudowy.

Do pomieszczeń biblioteki na piętrze prowadzą monolityczne betonowe schody, stanowiące uzupełnienie rysunku fasady frontowej, z niewidocznym od strony placu spocznikiem oraz wkomponowanymi w pełne balustrady, podświetlanymi pochwytami. Jest to jedyny istotny element kompozycyjny nieznacznie odchylony od ortogonalnej siatki układu konstrukcyjnego budynku. Zabieg miał na celu zaznaczenie osi widokowej, której domknięcie stanowi wieża kościoła – jedyna dominanta wysokościowa w miejscowości – widoczna przez okno czytelni głównej, zlokalizowane na wprost schodów wejściowych.

Najważniejszym pomieszczeniem biblioteki jest otwarta sala księgozbioru głównego przeznaczona na ok. 40.000 woluminów, z punktem wypożyczeń i zwrotów, stanowiskiem katalogu elektronicznego oraz siedziskami czytelniczymi, zlokalizowanymi przy dobrze nasłonecznionej południowej elewacji. Odrębnie wygospodarowano pomieszczenie czytelni „cichej” wraz ze stanowiskami komputerowymi do przeglądania wydawnictw multimedialnych oraz częściowo zadaszony taras ograniczony wysoką attyką, pełniący funkcję czytelni „letniej”.

Biblioteka gminna w Rokietnicy miała już w pierwotnych założeniach, oprócz swej podstawowej funkcji gromadzenia i udostępniania księgozbioru, pełnić dodatkową rolę miejsca spotkań i wymiany myśli dla lokalnej społeczności. Stąd uwzględniono w programie użytkowym pomieszczenia wielofunkcyjne o zmiennej aranżacji, dostosowywanej do aktualnych potrzeb, oraz nieformalne strefy lektury, dialogu i odpoczynku rozmieszczone poza podstawowym pomieszczeniem czytelni: w sali księgozbioru głównego, w przedsionku sal wielofunkcyjnych, na tarasie. Ponadto przeszklony łącznik na poziomie pierwszego piętra zapewnia swobodną komunikację pomiędzy przestrzeniami biblioteki gminnej oraz pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury, zlokalizowanymi w sąsiednim budynku.

Pierwsze dwa miesiące użytkowania pokazały, że biblioteka faktycznie może stanowić wyjątkowe miejsce społecznej integracji, a twórcze wykorzystanie dostępnej przestrzeni przerosło najśmielsze oczekiwania projektantów. W budynku były już organizowane odczyty, warsztaty, spotkania z autorami, tymczasowy escape room, a nawet… obserwacje astronomiczne oraz koncert orkiestry dętej na dachu. Warto także nadmienić, że w tym krótkim czasie biblioteka wydała 320 nowych kart czytelnika, co stanowi ok. 2% populacji całej gminy.

więcej / mniej
kontakt

Lokalizacja projektu