Budynek hotelowy w Poznaniu

Budynek hotelowy w Poznaniu
Projekt
Budynek hotelowy w Poznaniu
Funkcja
Użyteczności publicznej Wybrane
Lokalizacja
Poznań, ul. Głogowska 34
Inwestor
GARVEST SP. Z O. O
Powierzchnia użytkowa
ok. 3 920 m2
Kubatura
ok. 25 000 m3
Status
koncepcja konkursowa
Główny projektant
Projekt
Lab3 Architekci sp. z o.o.
Opracowanie projektu
2020
Realizacja
-
Budynek hotelowy przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu

Koncepcja budynku hotelowo-usługowego, zlokalizowanego przy ulicy Głogowskiej, zakłada uzupełnienie pierzei ulicy oraz stworzenie połączenia pieszego ulicy Głogowskiej z parkiem Wilsona. Głównym założeniem projektowym była umożliwienie podziału budynku na dwie niezależne części kształtowane wokół wewnętrznego dziedzińca. Ważnymi elementami kształtującymi bryłę i elewację były sąsiadujące z obiektem kamienice. Projektowana elewacja nawiązuje do różnic wysokości przylegających budynków poprzez zróżnicowanie gabarytów części fasady. Elementami charakterystycznymi nawiązującymi do kontekstu zabudowy są również łukowo sklepione okna, wprowadzenie loggi, pionowa artykulacja fasady oraz stworzenie podziałów elewacji, odnoszących się do sąsiedniej zabudowy.

Wewnętrzny dziedziniec przybrał formę pasażu, który jest miejscem spotkań i dodatkowych aktywności, z możliwością wprowadzenia drobnych lokali usługowych w parterze budynku. W obrębie dziedzińca wprowadzono schody, którymi można przejść na wyżej położony teren w obrębie parku Wilsona. Pasaż jest łącznikiem pieszym z Perfumiarnią - kompleksem obiektów zabudowy wielorodzinnej w sąsiedztwie parku Wilsona.

Zaproponowano zmianę nawierzchni części ulicy Głogowskiej na fragmencie przed projektowanym hotelem. Płyty chodnikowe i asfalt wymieniono na kostkę kamienną, wprowadzono zieleń w części pieszej oraz między tory tramwajowe. Całość funkcjonuje na zasadach pieszojezdni. Hotel Focha 34 ma być miejscem, które przyciąga, zatrzymuje przechodnia i wprowadza do środka założenia. Wyjątkowa architektura cechująca się nowoczesną formą została zaprojektowana w poszanowaniu kontekstu otoczenia oraz historii miejsca

W obiekcie znajduje się 136 pokoi hotelowych, wpisanych w modułowy układ przestrzenny. Ze względu na podział bryły, możliwy jest podział na dwóch niezależnych najemców.

więcej / mniej
kontakt

Lokalizacja projektu