Infocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Infocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Projekt
Infocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Funkcja
Wybrane Użyteczności publicznej Konkursy
Lokalizacja
Poznań, ul. Wojska Polskiego
Inwestor
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Powierzchnia użytkowa
15.016 m2
Kubatura
92.973 m3
Status
koncepcja konkursowa
Główny projektant
Projekt
Lab 3 Architekci sp. z o.o.
Opracowanie projektu
2018
Realizacja
-
Infocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Główną ideą przedstawionej koncepcji „Infocentrum” jest wpisanie obiektu w zastane uwarunkowania urbanistyczne i krajobrazowe kampusu oraz ochrona jak największej liczby istniejących drzew.

W tym celu podzielono budynek na trzy bryły, stanowiące odrębne segmenty funkcjonalne, połączone w centralnym punkcie holem wejściowym. Pozwoliło to na wyeksponowanie kluczowych bloków programu użytkowego (biblioteka, sala audytoryjna, część dydaktyczna) oraz ich optymalne rozplanowanie.

Salę audytoryjną zlokalizowano od strony ul. Wołyńskiej, dzięki czemu jest dobrze widoczna dla przybywających od strony miasta użytkowników zewnętrznych. Budynek wyeksponowano za pomocą przestronnego placu, z pozostawionymi wartościowymi drzewami. W budynku zaprojektowano przeszklone kuluary, rozszerzone o taras na dachu niższej części budynku, z którego rozciąga się widok na teren całego kampusu.

Część edukacyjną, zawierającą sale dydaktyczne, powiązano łącznikiem-galerią
z istniejącym budynkiem rektoratu. Stworzono w ten sposób nową oś funkcjonalną kampusu, przebiegającą równolegle do ul. Wołyńskiej, począwszy od Collegium Maximum, poprzez budynek rektoratu, projektowany budynek dydaktyczny, skończywszy na bibliotece i archiwum uczelni. Oczekujący na zajęcia studenci mogą spędzić czas w otwartej na plac kawiarni zlokalizowanej w parterze obiektu.

W głębi kampusu, zaprojektowano zatopioną w istniejącej zieleni bibliotekę oraz archiwum. Charakterystycznym rozwiązaniem jest centralnie umieszczony, wielokondygnacyjny magazyn książek, zapewniający zarówno studentom, jak i pracownikom wszystkich działów wygodny dostęp do całości zbiorów. Osobne piętro nad biblioteką przeznaczono na archiwum z własnym magazynem.W głębi kampusu, zaprojektowano zatopioną w istniejącej zieleni bibliotekę oraz archiwum. Charakterystycznym rozwiązaniem jest centralnie umieszczony, wielokondygnacyjny magazyn książek, zapewniający zarówno studentom, jak i pracownikom wszystkich działów wygodny dostęp do całości zbiorów. Osobne piętro nad biblioteką przeznaczono na archiwum z własnym magazynem.

Uzyskano w ten sposób złożoną, ale czytelną kompozycję brył, wpisującą się w kontekst istniejącej zieleni oraz struktury urbanistycznej kampusu. Zastosowano spójny detal fasady z modułowych elementów szklanych, drewnianych i aluminiowych, pozwalający wyróżnić projektowany obiekt wśród pozostałych budynków kampusu i uzyskać ciekawy efekt światłocieniowy na elewacji.

więcej / mniej
kontakt

Lokalizacja projektu