Instytut Pileckiego w Warszawie

Instytut Pileckiego w Warszawie
Projekt
Instytut Pileckiego w Warszawie
Funkcja
Wybrane Użyteczności publicznej Biurowe Konkursy
Lokalizacja
Warszawa, ul. Sienna 82
Inwestor
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Powierzchnia użytkowa
ok. 3 550 m2
Kubatura
ok. 17 500 m3
Status
koncepcja konkursowa -II NAGRODA
Główny projektant
Projekt
Lab 3 Architekci sp. z o.o.
Opracowanie projektu
2020
Realizacja
-
Siedziba Instytutu Pileckiego w Warszawie

Projekt otrzymał II nagrodę w konkursie na projekt rozbudowy i przebudowy budynku nowej siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Głównym założeniem projektu było przekształcenie istniejącego budynku w miejsce przyjazne użytkownikom i odwiedzającym z jednoczesnym podkreśleniem powagi Instytutu.

Przeprowadzono analizę budynku istniejącego pod kątem urbanistycznym i architektonicznym, która posłużyła do stworzenia programu ramowego, na którym oparto koncepcję konkursową. Zdecydowano się na rozbiórkę niższej dobudowanej części obiektu i w jej miejscu stworzenie nowej bryły korespondującej z częścią istniejącą od strony ul. Siennej. Podkreślono i domknięto narożnik budynku i w jego strefie, w najbardziej wyeksponowanym fragmencie obiektu, zlokalizowano wejście główne.

Gęsta zabudowa śródmiejska oraz warunki zabudowy zdeterminowały ukształtowanie obiektu w formie zróżnicowanych wysokościowo i przesuniętych względem siebie brył. Uzyskano w ten sposób układ tarasowy możliwiający wprowadzenie zieleni oraz uzupełnienie programu o przestrzenie ogólnodostępne pełniące różne funkcje, np. kino letnie, wystawy, prezentacje, itp. W projekcie wykorzystano przejrzysty rytm elewacji frontowej, tworząc harmonijny podział fasady składający się z prefabrykowanych elementów.

Program użytkowy wynika wprost z  misji i zadań Instytutu Pileckiego. Główne założenie układu funkcjonalnego opiera się na czytelnym podziale przestrzeni ogólnodostępnych i poszczególnych działów wymagających kontroli dostępu. W centralnej części działki stworzono wewnętrzną przestrzeń wspólną spinająca poszczególne funkcje budynku. Część ogólnodostępna skupiona jest wokół 3-kondygnacyjnego przeszklonego foyer z wejściem do sali wielofunkcyjnej na parterze oraz umieszczonymi centralnie wachlarzowymi schodami prowadzącymi do biblioteki na pierwszym piętrze i na taras nad salą. Zaprojektowanie jednego trzonu komunikacji pionowej z windami i klatką schodową pozwoliło zoptymalizować powierzchnię użytkową. Ważnym elementem projektu są tarasy użytkowe lokalizowane na różnych kondygnacjach i posiadające różne stopnie dostępności. Każdy z nich może być wykorzystywany do organizacji wystaw, pokazów filmów, itp.

więcej / mniej
kontakt

Lokalizacja projektu