Polanka Niemena

Polanka Niemena
Projekt
Polanka Niemena
Funkcja
Mieszkalne Wybrane
Lokalizacja
ul. Czesława Niemena, Poznań
Inwestor
BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O
Powierzchnia użytkowa
ok. 23 715 M2
Kubatura
ok. 120 300 M3
Status
w realizacji
Główny projektant
Projekt
Lab 3 Architekci sp. z o.o.
Opracowanie projektu
2019-2020
Realizacja
2020-
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY „POLANKA NIEMENA” W POZNANIU

Nieruchomość obejmuje teren o powierzchni 8 915m2. Budynek zaprojektowano zgodnie z głównymi wytycznymi określonymi w planie miejscowym, zachowując obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy. Zaowocowało to wykształceniem układu urbanistycznego o zwartej zabudowie pierzejowej od strony północnej i wschodniej oraz bardziej swobodnie rozplanowanymi segmentami od strony południowej i zachodniej. W celu optymalizacji warunków nasłonecznienia mieszkań zaprojektowano cztery główne dwutraktowe skrzydła w układzie północ-południe, spięte jednotraktowym segmentem północnym. Pomiędzy głównymi skrzydłami budynku usytuowano trzy przestronne, zagospodarowane zielenią urządzoną dziedzińce. Zaprojektowany układ przestrzenny, poza zapewnieniem maksymalnej ekspozycji słonecznej, umożliwia także zachowanie atrakcyjnych widoków z jak największej liczby mieszkań.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmuje przede wszystkim obszary zieleni urządzonej ze strefami rekreacyjnymi (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, itp.) – w całości wyłączone z ruchu kołowego. Mieszkania usytuowane na parterze wyposażono w ogródki przydomowe.

Wnętrza dziedzińców składają się z prywatnej przestrzeni ogródków przydomowych oraz części wspólnej, która w każdym dziedzińcu posiada inną funkcję.

Chodniki poprowadzono zgodzie z analizą ruchu pieszych po terenie. Ponadto ścieżki zostały zaprojektowane w taki sposób aby zminimalizować możliwość zaglądania do mieszkań znajdujących się na parterze.

Elementy małej architektury zostały rozlokowane w sposób pozwalający zaspokoić potrzeby użytkowników z różnych grup wiekowych- ławki pojawiają się w miejscach nasłonecznionych od godzin przedpołudniowych do późnego popołudnia.

Ławki, siedziska oraz zewnętrzną siłownie umieszczono na utwardzonych nawierzchniach żywicznych przepuszczających wodę. Środkowy dziedziniec został zaprojektowany jako przestrzeń rekreacyjna. Znajduje się tam plac zabaw dedykowane dla różnych grup wiekowych oraz wygodna przestrzeń dla opiekunów.

W projekcie zastosowano czytelny układ przestrzenny oraz prosty język form architektonicznych o wyważonych proporcjach i kompozycji, wynikający z przyjętego układu funkcjonalnego budynku. Północna oraz wschodnia część budynku – wzdłuż wyznaczonych w miejscowym planie obowiązujących linii zabudowy, będących jednocześnie granicą nieruchomości – zaprojektowano w zwartym układzie pierzejowym. Elewacje podzielono na segmenty za pomocą pionowych przeszkleń klatek schodowych oraz zróżnicowania materiałów wykończeniowych. W celu podkreślenia śródmiejskiego charakteru tego fragmentu zabudowy, zastosowano w nim wyłącznie loggie. Szósta kondygnacja nadziemna budynku została wycofana o min. 3,00 m zgodnie z zapisami mpzp.

Cztery południowe skrzydła budynku zaprojektowano w bardziej swobodnym układzie przestrzennym, z wykorzystaniem balkonów, tarasów i lokalnych obniżeń wysokości budynku. W celu wizualnego obniżenia kubatury obiektu zastosowano zróżnicowanie materiałów wykończeniowych w parterze oraz na dwóch ostatnich kondygnacjach budynku, jak również wprowadzono boniowanie tynku w dominującym układzie horyzontalnym.

więcej / mniej
Kontakt

Lokalizacja projektu