Remiza OSP w Rokietnicy

Remiza OSP w Rokietnicy
Projekt
Remiza OSP w Rokietnicy
Funkcja
Użyteczności publicznej Wybrane
Lokalizacja
Rokietnica, powiat poznański
Inwestor
Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa
783 m2
Kubatura
4185 m3
Status
zrealizowany
Główny projektant
Zespół projektowy
Projekt
Dominik Banaszak
Opracowanie projektu
2017
Realizacja
2018
Remiza OSP w Rokietnicy

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w Rokietnicy przy ul. Szkolnej, jako odpowiedź na pilną potrzebę zorganizowania nowoczesnej siedziby Jednostki OSP działającej na terenie miejscowości.

Parterowy obiekt podzielono funkcjonalnie i wizualnie zgodnie z podstawowymi elementami programu użytkowego. Od strony wjazdu na teren działki i placu manewrowego najwyższa bryła budynku mieści garaż wozów bojowych z magazynem i warsztatem podręcznym. Sąsiednia część budynku przeznaczona jest na mniejszy garaż jednostki pogotowia ratunkowego, pomieszczenie odpoczynku z częścią administracyjną, archiwum oraz pomieszczenie socjalne. Kolejny fragment budynku mieści szatnie, pralnię, magazyny i pomieszczenia techniczne. We wschodniej części działki usytuowano salę szkoleniową oraz aneks kuchenny.

Projektowany budynek remizy zapewnia realizację podstawowych funkcji operacyjnych i logistycznych OSP, takich jak: stacjonowanie pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych, magazynowanie, konserwację oraz naprawę sprzętu ochrony indywidualnej i środków gaśniczych, zdalnego przyjmowania zgłoszeń i alarmowania członków OSP o zdarzeniach, zapewnienia niezbędnego zaplecza socjalno-sanitarnego i administracyjno-biurowego. Dodatkowo przestronna sala wielofunkcyjna umożliwia organizację szkoleń dla członków OSP, jak również innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-oświatowym, kulturalnym i społecznym. Odrębny zespół pomieszczeń dostosowano do potrzeb jednostki pogotowia ratunkowego.

więcej / mniej

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w Rokietnicy przy ul. Szkolnej, jako odpowiedź na pilną potrzebę zorganizowania nowoczesnej siedziby Jednostki OSP działającej na terenie miejscowości.

Parterowy obiekt podzielono funkcjonalnie i wizualnie zgodnie z podstawowymi elementami programu użytkowego. Od strony wjazdu na teren działki i placu manewrowego najwyższa bryła budynku mieści garaż wozów bojowych z magazynem i warsztatem podręcznym. Sąsiednia część budynku przeznaczona jest na mniejszy garaż jednostki pogotowia ratunkowego, pomieszczenie odpoczynku z częścią administracyjną, archiwum oraz pomieszczenie socjalne. Kolejny fragment budynku mieści szatnie, pralnię, magazyny i pomieszczenia techniczne. We wschodniej części działki usytuowano salę szkoleniową oraz aneks kuchenny.

Projektowany budynek remizy zapewnia realizację podstawowych funkcji operacyjnych i logistycznych OSP, takich jak: stacjonowanie pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych, magazynowanie, konserwację oraz naprawę sprzętu ochrony indywidualnej i środków gaśniczych, zdalnego przyjmowania zgłoszeń i alarmowania członków OSP o zdarzeniach, zapewnienia niezbędnego zaplecza socjalno-sanitarnego i administracyjno-biurowego. Dodatkowo przestronna sala wielofunkcyjna umożliwia organizację szkoleń dla członków OSP, jak również innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-oświatowym, kulturalnym i społecznym. Odrębny zespół pomieszczeń dostosowano do potrzeb jednostki pogotowia ratunkowego.

Kontakt

Lokalizacja projektu