Szkoła podstawowa w Cerekwicy

Szkoła podstawowa w Cerekwicy
Projekt
Szkoła podstawowa w Cerekwicy
Funkcja
Wybrane Użyteczności publicznej
Lokalizacja
Cerekwica k/Poznania, ul. Szamotulska
Inwestor
Gmina Rokietnica
Powierzchnia użytkowa
3.615 m2
Kubatura
22.454 m3
Status
zrealizowany
Główny projektant
Projekt
Lab 3 Architekci sp. z o.o.
Opracowanie projektu
2017-2019
Realizacja
2019-2020
Szkoła podstawowa w Cerekwicy

Budynek szkoły podstawowej powstał w centralnej części działki usytuowanej w Cerekwicy pod Poznaniem. Przestrzeń poprzedzająca wejście główne stanowi sferę publiczną, obejmującą przestronny plac, parking dla samochodów osobowych oraz stanowiska dla rowerów. Północny obszar zajmują parkingi, wewnętrzna droga manewrowa oraz zatoka dla autobusu szkolnego. Strefę na zachód od budynku obejmuje przestrzeń półprywatna szkoły z boiskami i bieżnią. Południową część nieruchomości zajmują tereny zielone z nowymi nasadzeniami drzew.

Bryła szkoły została podzielona na segmenty odpowiadające głównym funkcjom obiektu. Dwukondygnacyjną część dydaktyczno-administracyjną zlokalizowano od strony południowej, umożliwiając optymalne nasłonecznienie sal lekcyjnych. Parterową część sportową usytuowano w północno-zachodnim skrzydle budynku w powiązaniu z zewnętrznymi boiskami oraz bieżnią. Segment zawierający stołówkę mieści się w północno-zachodnim skrzydle, w pobliżu holu wejściowego, sali sportowej i strefy dostaw.

Część dydaktyczna obejmuje łącznie 16 sal lekcyjnych, zaplecze administracyjne z sekretariatem, gabinetami dyrekcji, pokojem nauczycielskim, gabinety specjalistyczne, świetlicę, bibliotekę oraz sanitariaty dla uczniów i nauczycieli. W korytarzach rozmieszczono szafki odzieżowe dla uczniów. Sala zajęć wychowania fizycznego obejmuje pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz boiska do gry w piłkę ręczną i mini-siatkówkę. W części sportowej przewidziano także salkę zajęć korekcyjnych, szatnie z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie trenera. Stołówka została zaplanowana w systemie cateringowym i obejmuje jadalnię z ok. 50 miejscami siedzącymi, strefę wydawania posiłków z zapleczem technologicznym. Program funkcjonalny szkoły uzupełnia przestronna strefa holu wejściowego z otwartym widokiem na wewnętrzny dziedziniec, portiernią oraz miejscem oczekiwania na dzieci.

Główne kubatury budynku skupiono wokół wewnętrznego dziedzińca, który stanowi element krystalizujący schemat kompozycji funkcjonalno-przestrzennej szkoły oraz dodatkową przestrzeń aktywności i wypoczynku. W centralnym punkcie patio zasadzono drzewo widoczne z holu wejściowego oraz wszystkich korytarzy okalających dziedziniec.

Formę projektowanej architektury określa kompozycja prostych, zdecydowanych brył odpowiadających określonym funkcjom podstawowym budynku. Rozczłonkowanie i horyzontalnie kształtowane kubatury mają na celu optyczne obniżenie obiektu zlokalizowanego w krajobrazie rolniczym, wśród dominującej niskiej zabudowy jednorodzinnej.

Charakterystycznym detalem architektonicznym jest zadaszenie głównego wejścia: monolityczna płyta żelbetowa licowana stalowym dwuteownikiem, oparta na ścianie z betonu architektonicznego, prowadząca od placu do wnętrza budynku. Zarówno fasady jak i wnętrza zawierają szereg indywidualnych rozwiązań i detali projektowych, takich jak m.in. obramowania okien, portale wejściowe do sal lekcyjnych, ściany z betonu architektonicznego, itp. Zastosowano kolorystykę w oparciu o biel i gamę szarości, uzupełnioną o zdecydowane barwy elementów wykończenia wnętrz.

Budynek wyposażono w wiele rozwiązań technicznych służących obniżeniu zużycia energii oraz zmniejszeniu wykorzystania zasobów naturalnych. Zastosowano m.in.: przegrody o wysokiej izolacyjności cieplnej i szczelności; wydajną instalację grzewczą; instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją; źródła światła LED; panele fotowoltaiczne; system tzw. wody szarej; system dachów zielonych i retencję wody deszczowej, a także poidełka wody pitnej i naczynia wielorazowego użytku.

Architektura szkoły w Cerekwicy pełni funkcję dydaktyczną. W obiekcie rozmieszczono kilkanaście informatorów dotyczących ochrony środowiska, oszczędzania energii i zasobów naturalnych oraz zastosowanych w budynku rozwiązań technicznych realizujących te założenia – tzw. „ścieżkę edukacji ekologicznej”, łączącą atrakcyjną formę graficzną ze zwięzłą częścią opisową.

Szkołę w pełni dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innych osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

fot. Przemysław Turlej

więcej / mniej
kontakt

Lokalizacja projektu