Węzeł przesiadkowy, Rokietnica

Węzeł przesiadkowy, Rokietnica
Projekt
Węzeł przesiadkowy, Rokietnica
Funkcja
Wybrane Użyteczności publicznej Urbanistyczne
Lokalizacja
Rokietnica k/Poznania
Inwestor
Gmina Rokietnica
Powierzchnia użytkowa
200 m2
Kubatura
1.140 m2
Status
w trakcie realizacji
Główny projektant
Zespół projektowy
Projekt
Dominik Banaszak
Realizacja
2019-2021
Węzeł przesiadkowy ,Rokietnica

Przedsięwzięcie inwestycyjne „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” zakłada budowę węzła przesiadkowego zapewniającego kompleksową obsługę podróżnych korzystających z transportu kolejowego, autobusowego, samochodowego oraz rowerowego w miejscowości Rokietnica k/Poznania, w powiązaniu z przebudową linii kolejowej E59 oraz planowanym rozwojem sieci Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego budynku dworca kolejowego z systemem informacji pasażerskiej; budowę zespołu parkingów typu park & ride, kiss & ride, bike & ride; budowę pętli autobusowej ze stanowiskami postojowymi autobusów; budowę, rozbudowę i przebudowę dróg dojazdowych i manewrowych; budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych; budowę rozbudowę i przebudowę fragmentów dróg powiatowych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej.

Projekt został objęty dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 (poddziałanie 3.3.3.)  i uzyskał najwyższą notę w ocenie strategicznej na terenie województwa wielkopolskiego.

Koncepcja programowo-przestrzenna obejmuje także rewitalizację i adaptację na cele usługowe budynku dawnego dworca oraz dawnej parowozowni oraz budowę i zadaszenie placu targowego (inwestycje nie objęte dofinansowaniem UE).

więcej / mniej
Kontakt

Lokalizacja projektu