Węzeł Przesiadkowy Rokietnica

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica
Projekt
Węzeł Przesiadkowy Rokietnica
Funkcja
Wybrane Użyteczności publicznej Urbanistyczne
Lokalizacja
Rokietnica k/Poznania
Inwestor
Gmina Rokietnica
Powierzchnia użytkowa
200 m2
Kubatura
1.140 m2
Status
zrealizowany
Główny projektant
Zespół projektowy
Projekt
Dominik Banaszak (koncepcja i PFU), AiG Architekci + Arte Monoblok Architekci (projekt budowlany i wykonawczy)
Opracowanie projektu
2016-2019
Realizacja
2019-2022
Węzeł Przesiadkowy Rokietnica

Przedsięwzięcie inwestycyjne „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” zapewnia kompleksową obsługę podróżnych korzystających z transportu kolejowego, autobusowego, samochodowego oraz rowerowego w miejscowości Rokietnica k/Poznania, w powiązaniu z przebudową linii kolejowej E59 oraz rozwojem sieci Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Zakres inwestycji obejmował budowę nowego budynku dworca kolejowego z systemem informacji pasażerskiej; budowę zespołu parkingów typu park & ride, kiss & ride, bike & ride; budowę pętli autobusowej ze stanowiskami postojowymi autobusów; budowę, rozbudowę i przebudowę dróg dojazdowych i manewrowych; budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych; budowę rozbudowę i przebudowę fragmentów dróg powiatowych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej.

Projekt uzyskał III Nagrodę w XII edycji Konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce.

Koncepcja programowo-przestrzenna obejmowała także rewitalizację i adaptację na cele usługowe budynku dawnego dworca oraz dawnej parowozowni oraz budowę i zadaszenie placu targowego (inwestycje dotychczas nie objęte realizacją).

fot. P. Turlej

więcej / mniej
Kontakt

Lokalizacja projektu